تحلیل آماری

نرم افزار R

نرم افزار matlab

نرم افزار ahp

نرم افزار spss

نرم افزار SAS

در اختیار داشتن نیروهایی با تحصیلات “کارشناسی ارشد آمار کاربردی” نشان دهنده متخصص بودن مجموعه ما در “تحلیل آماری” است.

دارای تخصص

در اختیار داشتن نیروهایی با تحصیلات “کارشناسی ارشد آمار کاربردی” نشان دهنده متخصص بودن مجموعه ما در “تحلیل آماری” است.

تجربه ما در انجام صدها تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری مختلف و حفظ دانش سازمانی آن، برای هر متقاضی مهمترین مزیت است.

بیش ارز ۱۵ سال سابقه

تجربه ما در انجام صدها تحلیل آماری با نرم افزارهای آماری مختلف و حفظ دانش سازمانی آن، برای هر متقاضی مهمترین مزیت است.

تلاش نموده ایم قیمت های خدمات خود را مناسب و تا حد ممکن تعدیل شده تعیین نماییم. علت مناسب بودن قیمت های ما، تخصص ماست.

قیمت مناسب

تلاش نموده ایم قیمت های خدمات خود را مناسب و تا حد ممکن تعدیل شده تعیین نماییم. علت مناسب بودن قیمت های ما، تخصص ماست.

“آموزش تحلیل آماری” یکی از اهداف اصلی ماست که به گسترش فرهنگ آماری کمک بسیاری خواهد نمود به صورت حضوری و غیر حضوری

آموزش

“آموزش تحلیل آماری” یکی از اهداف اصلی ماست که به گسترش فرهنگ آماری کمک بسیاری خواهد نمود به صورت حضوری و غیر حضوری

ژ 1-22

دیدار نماینده شهر ارومیه در مجلس شورای اسلامی با مدیران مجموعه تحلیل آماری

ژ 1-21

نشست بزرگان تحلیل آماری در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ در برج میلاد برگزار شد

نرم افزار ها

نرم افزار اس پی اس اس (spss) را باید معروف ترین و پر کاربرد ترین نرم افزار آماری در ایران دانست. مجموعه ما با تجربه و متخصص ترین افراد را در این زمینه دارد

نرم افزار spss

نرم افزار اس پی اس اس (spss) را باید معروف ترین و پر کاربرد ترین نرم افزار آماری در ایران دانست. مجموعه ما با تجربه و متخصص ترین افراد را در این زمینه دارد

لیزرل نرم افزاری بی بدیل برای مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر می باشد که از ماتریس کوواریانس برای برآوردها استفاده می کند

نرم افزار lisrel

لیزرل نرم افزاری بی بدیل برای مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر می باشد که از ماتریس کوواریانس برای برآوردها استفاده می کند

از نرم افزار ایموس (Amos) نیز برای بررسی روابط متغیرهای مدل و مدل سازی معادلات ساختاری و مانند آن استفاده می شود (با استفاده از ماتریس کوواریانس) و شباهت زیادی به لیزرل دارد.

نرم افزار amos

از نرم افزار ایموس (Amos) نیز برای بررسی روابط متغیرهای مدل و مدل سازی معادلات ساختاری و مانند آن استفاده می شود (با استفاده از ماتریس کوواریانس) و شباهت زیادی به لیزرل دارد. این نرم افزار همانند SPSS توسط IBM تولید شده است. لینک عنوان را دنبال نمایید.

نرم افزار SPSS چیست؟

spss معروف ترین نرم افزار آماری است که دانشجویان و محققان دنیا از آن برای: ترسیم نمودارهای آماری، محاسبه آماره های توصیفی (میانگین، میانه، واریانس، …)، انجام استنباط آماری (قبول یا رد فرضیات پایان نامه)، محاسبه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها، . . . استفاده می کنند.
اساس نمودارها، جداول، خروجی های این نرم افزار “علم آمار” می باشد که دانشجویان “رشته آمار” در دانشگاههای ایران به تحصیل در این رشته اشتغال دارند.
این نرم افزار محصول شرکت IBM است. بسیاری قابلیت های دیگر در خصوص این نرم افزار می توان برشمرد که در ایران افراد کمی از آن استفاده می کنند مانند: تحلیل ممیزی، تحلیل خوشه ای، آنالیز کوواریانس چند متغیره . . .

ژ 1-3

به طور کلی تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دو دسته ی تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود. در این نوشتار به معرفی انواع روش های تحقیق توصیفی می پردازیم

ژ 1-2

در حالت هر یک از واحدهای جامعه می توانند با احتمالی مشخص در نمونه قرار گیرند. در حالیکه در نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب نمونه براساس قوانین احتمالات صورت نمی گیرد و نمونه به مدد قضاوت انسانی حاصل می شود.

ژ 1-1

تحلیل عاملی نامی عمومی است برای برخی روشهای آماری چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده ها می باشد. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آن ها را دسته بندی می کند