ژ 1-21

نشست بزرگان تحلیل آماری در تاریخ ۱۱ مهرماه ۹۹ در برج میلاد برگزار شد

ژ 1-22

دیدار نماینده شهر ارومیه در مجلس شورای اسلامی با مدیران مجموعه تحلیل آماری